StartNyheter - listningBygget av ett LSS-boende vid Jakobsbergsgatan i Sala får statligt investeringsstöd
Nyhet
Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2017-07-03 16:26

Länsstyrelsen meddelade att statligt investeringsstöd beviljats med 2 617 772,50 kronor till bygget av LSS-bostäder vid Jakobsberg i Sala.

LSS-boendet kommer att inrymma sex stycken lägenheter. Varje lägenhet är ca. 53m². Boendet innehåller också ett gemensamhetsrum, tvättstuga och lokaler för personalen.

I början av juni 2017 invigdes ett likadant LSS-boende på Josefsdalsvägen 12.

Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska, intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar. Till exempel kan personer med utvecklingsstörning, autism, hjärnskada eller rörelsehinder bo i ett LSS-boende. Målet med boendet är att funktionsnedsatta människor, med stöd av personal, ska kunna leva och bo mer självständigt än de annars hade kunnat göra.

Kontakt
Johan Ekroth
Johan.ekroth@sala.se
0224-74 79  46