StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott - 2023-03-07 och 2023-03-08 (boksluts- och budgetberedning)
Sammanträde
Publicerad 2023-03-08
Uppdaterad 2023-03-09 10:35
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder en gång per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten