StartKommunstyrelsens ledningsutskotts sammanträdenKommunstyrelsens ledningsutskott 2014-09-16
Sammanträde
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-07-07 14:16
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KSLU) bereder kommunövergripande frågor till kommunstyrelsen och sammanträder två till tre gånger per månad. Dessa möten är inte öppna för allmänheten.