StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2015-12-01
Sammanträde
Publicerad 2017-09-06
Uppdaterad 2021-05-27 17:04
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll