StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2013-03-04
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2013-03-04

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-07-07 14:15
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.