Informationstjänst

Adresser och namnsättning

Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2020-01-20 14:21
Sala kommun, Kart/mät
Meddelandet skickas till tekniska@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Enhet kart/mät ansvarar för att adresser sätts på byggnader där folk bor eller bedriver någon form av verksamhet i kommunen. Beslut om nya namn tas i kommunstyrelsen.