StartMarjatta Kantola Nilsson, CF, Handläggare
Kontaktperson
Publicerad 2017-03-07
Uppdaterad 2019-11-25 08:33

Ärenden

Centrum för flerspråkighet och Elevhälsan

Adress: Rådhusgatan 4B, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 80 81
Fax: .
E-post: mak@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala