StartAhmed Mohamed Ismail, Modersmålslärare somaliska
Kontaktperson
Publicerad 2017-02-21
Uppdaterad 2022-10-21 08:15

Adress: Brunnsgatan 27
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: .
E-post: ahmed.mohamedismail@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala