StartPer-Olov Rapp (S), förste ordförande
Kontaktperson
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-11-09 13:27

Ärenden

Förste vice ordförande i skolnämnden.. Partigruppledare. Ledamot i kommunfullmäktige. Ordförande i Salabostäder AB. Ledamot i demokratiberedningen.

Adress:
Telefon: 0224-74 70 00
Fax: 0224-77 44 6
E-post: per-olov.rapp@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala