StartStudiestöd från CSN - Ansökan
Självservice
Publicerad 2019-04-12
Uppdaterad 2024-05-23 07:19
 

Om tjänsten

När det gäller frågor angående din ansökan till CSN ska du ta kontakt med CSN 0771-276000 eller logga in på din sida för att maila till dem. 

Har du frågor om din studietid och poäng hör du av dig på mail vuxnaslarande@skola.sala.se eller telefon 0224-748892.

Du kan välja att finansiera dina studier med studiestöd/studiemedel från CSN. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.
 
Du kan få studiemedel för heltidsstudier eller deltidsstudier på 100%, 75% eller 50%. Däremot kan du inte få för mer än heltid oavsett hur mycket du studerar.
Studiemedel består av bidrag och lån. Du kan ansöka om studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år som du fyller 20 år. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste själv ansöka om att få studiemedel. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden ( CSN).

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Alla kurser inom grundläggande och gymnasial nivå på Komvux har poäng. För att studera på heltid krävs att du läser minst 20 poäng/ vecka.

  • Studietakt 100 procent = 20 poäng per vecka
  • Studietakt 75 procent = 15-19 poäng per vecka
  • Studietakt 50 procent = 10-14 poäng per vecka 

Här kan du se en film om hur du söker och fyller i din ansökan till CSN

Söka studiemedel steg för steg - YouTube

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Under de senaste tolv månaderna ska du ha varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader.

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

Läs mer om studiestartsstöd HÄR

Ansöka om studiestartsstöd

Du kan inte söka Studiestartsstödet på egen hand utan måste ansöka med hjälp av studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande. Vill du veta mer om studiestartsstödet och studier inom vuxenutbildningen är du välkommen att kontakta oss.

Villkor

Studiemedel beviljas från höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan som längst få det till och med det år du fyller 55 år.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler eftersom Centrala Studiestödsnämnden (CSN) först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Du kan inte få studiemedel från CSN när du studerar svenska för invandrare (SFI)