StartMiljöåtgärder vid södra infarten till Sala Silvergruva
Trafikmeddelande – Status: Pågående
Publicerad 2024-05-31
Uppdaterad 2024-06-03 12:57
Framkomligheten från anslutningen vid Västeråsleden till Drottning Christinas schakt kommer att vara begränsad 3-7 juni. Kommunen genomför entreprenadarbeten och vägen kommer att spärras av etappvis.

Plats

Adress: Drottning Christinas väg, 733 36 Sala

Gäller

Från och med: 2024-06-03 06:30
Till och med: 2024-06-07 17:00

Orsak

Sedan 2019 bedriver Sala kommun ett projekt för att minska föroreningarna i området vid Sala Silvergruva och Pråmån. Verksamheten som har bedrivits inom gruvområdet har bidragit till föroreningar av tungmetaller som bly, arsenik, kadmium och kvicksilver. Sala kommun har, genom Länsstyrelsen, beviljats 150 miljoner kronor i projektmedel av Naturvårdsverket för miljöåtgärder.

Påverkan

I samband med att Sala kommun utför entreprenadarbeten på södra infarten till Sala Silvergruva kommer vägen att spärras av etappvis. Framkomligheten längs med vägen kommer därför att vara begränsad från den 3 juni till 7 juni. Vi rekommenderar att du om möjligt väljer en annan väg till och från Sala Silvergruva och närliggande fastigheter under denna period.

Hänvisning

Gäster till området hänvisas till norra infarten Drottning Christinas väg.

Utförare

Kommunen utför arbetet i egen regi och vi ber om visad hänsyn för anläggarna under tiden vi arbetar. Tänk på att området är en arbetsplats och passera med låg fart.

Läs mer

Kontakt

Projektets kontaktuppgifter
miljo.gruvanpraman@sala.se