StartBarn och utbildning
Kategori
Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2024-05-31 09:03

Förskola och familjedaghem

Förskolor, familjedaghem, nattomsorg, inkomstuppgift, vistelsetider, ansökan, ändring, uppsägning med mera.

Grundskola och anpassad grundskola

Grundskolor, fritidshem, förskoleklass, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, skolplacering, vistelsetider med mera.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Gymnasieskolor, val, ansökan, antagning, plats, studiebidrag, Lov och ledigheter, feriearbete med mera.

Kulturskola

Kursutbud, anmälan till kulturskolans kurser, se vad som är på gång i kulturskolan med mera.

Vuxenutbildning

Ansökningstider, studie- och yrkesvägledning, studiestöd, lärvux, SFI, prövning, validering, schema med mera.