StartBarn och utbildning
Kategori
Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2021-10-21 10:28

Förskola och familjedaghem

Förskolor, familjedaghem, nattomsorg, inkomstuppgift, vistelsetider, ansökan, ändring, uppsägning med mera.

Grundskola och grundsärskola

Grundskolor, fritidshem, förskoleklass, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, skolplacering, vistelsetider med mera.

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasieskolor, val, ansökan, antagning, plats, studiebidrag, Lov och ledigheter, feriearbete med mera.

Kulturskola

Kursutbud, anmälan till kulturskolans kurser, se vad som är på gång i kulturskolan med mera.

Vuxenutbildning

Ansökningstider, studie- och yrkesvägledning, studiestöd, lärvux, SFI, prövning, validering, schema med mera.