StartBarn och utbildning
Kategori

Barn och utbildning

Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2017-07-03 14:00
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Elevhälsa

Sköterska och läkare, hälsouppgift - anmälan och förnyelse.

Extra anpassning, särskilt stöd

Elever med särskilda behov, vilket stöd finns det?, åtgärdsprogram och utvecklingsplan, direkthandledning - anmälan, schoolsoft - inloggning.

Flerspråkighet

Svenska skolmyndigheter har genom grundskoleförordningen beslutat om kommunens skyldigheter att komplettera den modersmålsinlärning som sker i hemmet med modersmålsundervisning som anordnas av skol...

Förskola

Fristående förskolor, kommunala förskolor, fristående förskola, inkomstuppgift, plats-schema-byte-uppsägning schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem, schoolsoft, svar på vanliga f...

Förstelärare

Att vara förstelärare i Sala är ett övergripande uppdrag inom kommunens skolor. Arbetet sker inom ramen för ordinarie arbetstid. Fokus ligger på att göra ett arbete som ska leda till högre måluppfy...

Försäkringar

Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall vilket innebär att olyckor på fritiden ingår i försäkringen.

Grundskola

Fritids, fritidshem, förskoleklass, kommunala grundskolor, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, iup, ledighet, schoolsoft, skolgång vid annan skolenhet, skolplacering med mera.

Gymnasieskola

Studieekonomi, studiebidrag, lov och ledigheter, val och antagning, feriearbete, gymnasieungdom, gymnasieplats - ansökan, ledighet - ansökan, schoolsoft med mera

Kulturskola

Vårt uppdrag, vår verksamhet, anmälan till kulturskolans kurser

Mat i skola och förskola

Näringsriktiga och hållbara måltider, specialkost, våra kök och skolrestauranger, matsedel för skolorna i Sala kommun, specialkost - ansökan.

Miljö i skolan

Många av dagens elever har problem med allergier och överkänslighet av något slag. Av denna anledning är det kritiskt att de ansvariga inom skolorna ser till att potentiella miljö- och hälsoproblem...

Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, olyckor och kriser, skola, brott - anmälan till polisen.

Resor och inneboende

Om du som elev har stora avstånd mellan ditt hem och din skola kan kommunen hjälpa till med transport och ekonomiskt stöd.

Starta enskild verksamhet

Denna tjänst kan användas för att anmäla en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt solarier. Den omfattar bland annat förskolor, skolor, fritidshem och an...

Studie- och yrkesvägledning

En viktig del i barns, ungdomars och vuxnas lärande är att enkelt få information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Studie- och yrkesvägledarna vill verka för mångfald och jämställdhet i...

Studiehandledning på modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i...

Särskola

Fritidsklubb, grundsärskola, gymnasiesärskola, särskilda insatser enligt LSS, grundsärskola med mera.

Vuxenutbildning

Aktuellt om utbildningar och ansökningstider, betyg och examen, prövning, SFI, studie- och yrkesvägledning, studiestöd, validering, vård- och omsorgsutbildning, komvux, prov/tentamen, samhällsorien...