StartBarn och utbildning
Kategori

Barn och utbildning

Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2017-07-03 14:00
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Förskola

Fristående förskolor, kommunala förskolor, fristående förskola, inkomstuppgift, plats-schema-byte-uppsägning schema, vistelsetider i förskoleverksamhet och fritidshem, schoolsoft, svar på vanliga f...

Grundskola

Fritids, fritidshem, förskoleklass, kommunala grundskolor, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, iup, ledighet, schoolsoft, skolgång vid annan skolenhet, skolplacering med mera.

Gymnasieskola

Studieekonomi, studiebidrag, lov och ledigheter, val och antagning, feriearbete, gymnasieungdom, gymnasieplats - ansökan, ledighet - ansökan, schoolsoft med mera

Särskola

Fritidsklubb, grundsärskola, gymnasiesärskola, särskilda insatser enligt LSS, grundsärskola med mera.

Vuxenutbildning

Aktuellt om utbildningar och ansökningstider, betyg och examen, prövning, SFI, studie- och yrkesvägledning, studiestöd, validering, vård- och omsorgsutbildning, komvux, prov/tentamen, samhällsorien...

Kulturskola

På kulturskolan har du chansen att lära dig ett instrument och även spela med andra. Kulturskolan erbjuder även annan estetisk verksamhet som kurser i musikinspelning, dans, samt bild och form.

Mat i skola och förskola

Måltidsenheten är en del av Samhällsbyggnadskontoret och har som uppdrag att tillaga och servera måltider på Sala kommuns förskolor, skolor och äldreboenden. Måltidsenhetens vision är att göra mål...

Förstelärare

Att vara förstelärare i Sala är ett övergripande uppdrag inom kommunens skolor. Arbetet sker inom ramen för ordinarie arbetstid. Fokus ligger på att göra ett arbete som ska leda till högre måluppfy...

Extra anpassning, särskilt stöd

Skolan ska ge alla elever en chans att kunna göra sitt bästa även om det kan finnas många olika hinder i vägen för dem. Oavsett om hindren är sociala förhållanden, funktionsnedsättning, sjukdom ell...

Elevhälsa

Elevhälsan - en central del av Barn och utbildning. Ett av målen med dessa sidor är att ni ska kunna känna er säkra på att vi som arbetar inom kommunen gör allt vi kan för att alla elever ska vara ...

Mobbning, trygghet, säkerhet

Barn och vuxna har samma rättighet att slippa bli diskriminerade. Kränkning i form av mobbning ska ingen behöva utsättas för. All den tid som tillbringas på skola, förskola eller fritids ska vara t...

Resor och inneboende

Om du som elev har stora avstånd mellan ditt hem och din skola kan kommunen hjälpa till med transport och ekonomiskt stöd.

Studie- och yrkesvägledning

En viktig del i barns, ungdomars och vuxnas lärande är att enkelt få information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Studie- och yrkesvägledarna vill verka för mångfald och jämställdhet i...

Försäkringar

Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall vilket innebär att olyckor på fritiden ingår i försäkringen.

Flerspråkighet

Svenska skolmyndigheter har genom grundskoleförordningen beslutat om kommunens skyldigheter att komplettera den modersmålsinlärning som sker i hemmet med modersmålsundervisning som anordnas av skol...

Studiehandledning på modersmål

En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål, om eleven riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i...

Miljö i skolan

Många av dagens elever har problem med allergier och överkänslighet av något slag. Av denna anledning är det kritiskt att de ansvariga inom skolorna ser till att potentiella miljö- och hälsoproblem...

Praktik i skolan

Det finns olika sätt att lära ut till eleverna vad det innebär att ha ett jobb. Genom någon eller några dagars praktik på någon arbetsplats kan de få känna av hur verkligheten fungerar. Många kommu...

Starta enskild verksamhet

Denna tjänst kan användas för att anmäla en verksamhet enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt solarier. Den omfattar bland annat förskolor, skolor, fritidshem och an...

Relaterade länkar