StartBarn och utbildning
Kategori

Barn och utbildning

Publicerad 2017-07-03
Uppdaterad 2018-09-14 14:16
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Elevhälsa

Sköterska och läkare, kurator och psykolog, hälsouppgift - anmälan och förnyelse.

Extra anpassning, särskilt stöd

Elever med särskilda behov, åtgärdsprogram och utvecklingsplan, direkthandledning - anmälan.

Flerspråkighet

Modersmålsundervisning - ansökan, Mottagningsenhet, Studiehandledning.

Förskola

Kommunala förskolor, fristående förskolor, ansökan om plats, inkomstuppgift, plats-schema-byte-uppsägning, vistelsetider i förskoleverksamhet, SchoolSoft, svar på vanliga frågor.

Försäkringar

Skada/olycksfall, skola/förskoleverksamhet - Anmälan. Alla barn i Sala kommuns skolor är försäkrade dygnet runt för olycksfall vilket innebär att olyckor på fritiden ingår i försäkringen.

Grundskola

Grundskolor, fritidshem, förskoleklass, lov och ledigheter, utvecklingssamtal, SchoolSoft, skolgång vid annan skolenhet, skolplacering - ansökan med mera.

Gymnasieskola

Gymnasieskolor, gymnasieplats - ansökan, studieekonomi, studiebidrag, lov och ledigheter, feriearbete, ledighet - ansökan, SchoolSoft med mera

Kulturskola

Information om kulturskolan, anmälan till kulturskolans kurser, se vad som är på gång i kulturskolan.

Mat i skola och förskola

Näringsriktiga och hållbara måltider, specialkost, våra kök och skolrestauranger, matsedel för skolorna i Sala kommun, specialkost - ansökan.

Miljö i skolan

Många av dagens elever har problem med allergier och överkänslighet av något slag. Av denna anledning är det kritiskt att de ansvariga inom skolorna ser till att potentiella miljö- och hälsoproblem...

Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning, olyckor och kriser, skola, brott - anmälan till polisen.

Praktik i skolan

Prao, VFU

Resor och inneboende

Skolskjuts - ansökan, busskort, inackordering med mera

Studie- och yrkesvägledning

En viktig del i barns, ungdomars och vuxnas lärande är att enkelt få information och vägledning i studie- och yrkesvalsfrågor. Studie- och yrkesvägledarna vill verka för mångfald och jämställdhet i...

Särskola

Grundsärskola, gymnasiesärskola, särskilda insatser enligt LSS, fritidsklubb med mera.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildning - ansökan, SFI, studiestöd/CSN, vård och omsorgsutbildning, yrkesutbildning, studie- och yrkesvägledning med mera.