StartBygga, bo och miljöBrandskydd, sotning
Kategori

Brandskydd, sotning

Publicerad 2016-04-25
Uppdaterad 2018-10-01 10:39
Meddelandet skickas till raddningstjansten@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
 • Brandfarliga varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-24 12:11

  Enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011), kan tillstånd krävas om du hanterar brandfarliga varor i större mängder och/eller yrkesmässigt. Lagens syfte är att hindra att såd...

 • Brandskydd - redogörelse

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Sedan 1 jan 2004 omfattas vissa byggnadsägare av krav på att lämna en skriftlig redogörelse för sitt brandskydd till kommunen. Kriterierna för att omfattas av kravet framgår av Statens räddningsve...

 • Elda avfall och ris

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-12-18 15:07

  Reglerna för eldning av avfall och ris finns fastställda i de kommunens lokala föreskrift för att skydda människors hälsa och miljö.

 • Explosiva varor, hantering, tillstånd - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2019-06-25 09:28

  Från och med 1 september 2010 tog kommunen över tillståndsgivning och tillsyn av explosiva varor från polisen. Tillståndsgivning för förvärv, förvaring, handel, överföring samt godkännande av före...

 • Fyrverkerier

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-11-19 15:54

  Det finns några saker man måste tänka på om man ska använda fyrverkerier. Här har vi sammanställt några av de viktigaste, för dig och din omgivnings säkerhet. Direktlänk till tjänsten "Fyrverkerier...

 • Fyrverkerier - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-02 13:23

  Fyrverkerier är festliga och hör till högtider så som nyårsfirandet. Dessvärre är det inte ovanligt att fyrverkerier också orsakar bränder och personskador. Med tanke på brandfaran som följer med f...

 • Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Enligt lagen om skydd mot olyckor har den som äger och den som använder byggnader eller andra anläggningar hela ansvaret för brandskyddet. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att ha o...

 • Sotning, egen regi - Ansökan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-10-04 11:57
 • Valborgsmässoeldar

  Informationstjänst
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Om eldning ska ske på offentlig plats och inom detaljplanerat område ska polisen kontaktas. Polisen beslutar om tillstånd enligt ordningslagen.

 • Övernattning, tillfällig - Anmälan

  Självservice
  Uppdaterad: 2018-02-19 14:46

  Med denna blankett kan du ansöka om tillstånd för tillfällig övernattning i skolor eller andra lokaler.