Bredband och IT

Sala kommun • Org.enhet: Plan- och utvecklingsenheten

Senast uppdaterad: 2016-07-22

Senast uppdaterad: 2016-07-22


Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Sala kommun har satt som mål att alla kommuninvånare ska ha tillgång till en riktigt snabb Internetuppkoppling senast år 2020. Goda kommunikationer och en bra IT-infrastruktur gör att många människor, företag och organisationer kan vidga sina arbetsmarknader. Det ökar människors valfrihet samtidigt som företag får ett större rekryteringsunderlag.