Servitut - Sala.se - Sala kommun
Om du saknar något här på nya sala.se kan du söka det på vår gamla hemsida - www3.sala.se

Servitut

Sala kommun • Org.enhet: Kart/mät

Senast uppdaterad: 2016-09-02

Senast uppdaterad: 2016-09-02CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Servitut är en rätt för ägaren av en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet, och en mycket vanligt förekommande upplåtelseform. Det är ett effektivt verktyg för att lösa praktiska problem i förhållandet mellan fastigheter.