StartSjälvserviceSpecialkost - Ansökan
Självservice

Specialkost - Ansökan

Publicerad 2016-10-19
Uppdaterad 2020-06-26 11:38

Vårdnadshavare ansvarar för att blanketten fylls i korrekt och tydligt innan den lämnas in till ansvarig pedagog inför varje skolbyte. Ansvarig pedagog distribuerar blanketten till restaurangen, som lämnar kopia till skolsköterskan. Om någon förändring sker, t.ex. eleven/barnet inte längre är i behov av specialkost, eller behovet ändras på något sätt, är vårdnadshavare ansvarig för att detta omgående meddelas till köket på enheten. 

Var noga med att fylla i personuppgifter för eleven/barnet samt vilka livsmedel/näringsämnen som ska uteslutas ur kosten. Fyll även i kontaktuppgifter till förälder/anhörig i händelse av akut födoämnesreaktion.

Om tjänsten

Barn/ungdomar med födoämnesallergi eller som behöver specialkost av religiösa eller etiska skäl har möjlighet att efter ansökan få specialkost serverad i förskola/grundskola/gymnasiet.

OBS! Intyget får inte användas för att få särskild mat vid händelse att elev inte tycker om den huvudrätt som erbjuds.

Villkor

Vårdnadshavare till barn med födoämnesallergi eller med behov av specialkost på grund av religiösa eller etiska skäl.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.