StartSjälvserviceVistelsetid - allmän förskola
Självservice

Vistelsetid - allmän förskola

Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2020-05-25 11:58
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Här anmäler du om ditt barn kommer att följa tiderna för allmän förskola, eller gå upp i tid efter att ha gått allmän förskola. Gäller barn från 3 års ålder.

I dagsläget finns ännu ingen e-tjänst för att lämna denna uppgift utan du behöver göra detta på vår blankett. Här ovan finns länk till blanketten. Du laddar själv ner, skriver ut, fyller i och skickar till:

Barn och Utbildning

Box 304

733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifyllda blanketter.

Villkor

Allmän förskola

Från hösten det år barnet fyller 3 år har det rätt till allmän förskola. Allmän förskola omfattar 525 timmar/år och bedrivs på skolans läsårstider. Det betyder att barnet går 15 timmar/vecka, men är ledigt när det är skollov. Allmän förskola är avgiftsfri och bedrivs inom den ordinarie verksamheten på förskolan eller den pedagogiska omsorgen. Barn som går allmän förskola följer det schema som förskolan anvisar.

Anmälan om allmän förskola

Om ett barn ska gå allmän förskola ska detta anmälas till Barn och utbildning för att debitering av avgift inte ska utgå. Ändring sker tidigast nästkommande månad. Går barnet senare upp i tid måste det också anmälas. Om det framkommit att ett barn gått mer tid än allmän förskola utan att detta meddelats kan avgift komma att debiteras i efterhand.

Vistelsetid för yngre barn

Barn som är under 3 år och enbart går 15 timmar betalar ordinarie avgift då de inte omfattas av den allmänna förskolan än. Barn- och utbildning ska inte informeras om vistelsetiden, då den inte påverkar avgiften. Schema läggs i samråd med förskolan.

Förskola på loven

Om ditt barn går allmän förskola och du behöver tillsyn på ett skollov, meddelar du det till barn- och utbildning och till förskolan. Avgift kommer då att utgå för hela den aktuella månaden. Meddela detta i tid, så underlättar det för förskolans planering, och för faktureringen.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Relaterade kategorier