StartFöreningsbidragFöreningsdrivna samlingslokaler, investeringsbidrag - Ansökan
Självservice

Föreningsdrivna samlingslokaler, investeringsbidrag - Ansökan

Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2019-12-13 13:28
Meddelandet skickas till kulturfritid@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Denna ansökan är en bilaga till ansökan om driftsbidrag för föreningsdrivna samlingslokaler (se Relaterade tjänster).  Ansökan lämnas till Kultur och fritid senast 2 maj. Bidraget prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. 

Om tjänsten

Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal. Bidraget avser mer omfattande reparationer eller kostsamma förbättringar av samlingslokalen som innebär en standardhöjning.

Villkor

Förening som har sitt säte och huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.