StartSjälvserviceFöreningsdrivna samlingslokaler, investeringsbidrag - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2024-01-05 08:31

Denna ansökan är en bilaga till ansökan om driftsbidrag för föreningsdrivna samlingslokaler (se Relaterade tjänster).  Ansökan lämnas till Kultur och fritid senast 2 maj. Bidraget prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. 

 

Om tjänsten

Investeringsbidraget avser att stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal. Bidraget avser mer omfattande reparationer eller kostsamma förbättringar av samlingslokalen som innebär en standardhöjning.

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Förening som har sitt säte och huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.