StartUppleva och göraFöreningar, föreningslivAlla föreningsbidragFöreningsdrivna samlingslokaler, driftsbidrag - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-26
Uppdaterad 2022-11-02 14:34

Ansökan och anmälan lämnas båda två till Kultur och fritid senast 2 maj. Till ansökan bifogas även verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för föregående år samt budget för innevarande år. 

Bidraget prövas särskilt av kultur- och fritidsnämnden i varje enskilt fall. Bidrag ges inte till lokal som omfattas av "Bidrag till idrotts- och friluftsanläggningar". 

 

Om tjänsten

Bidrag till föreningsdrivna samlingslokaler är uppdelat i två delar: driftsbidrag och investeringsbidrag.

Med denna blankett ansöker du om driftsbidrag vilket avser stödja föreningar som driver egen eller kommunal samlingslokal i Sala kommun. Bidraget är ämnat för drift och underhåll av lokalen. (För ansökan om investeringsbidrag se Relaterade tjänster).

Obs! Vid ansökan om driftsbidrag ska även blanketten "Anmälan av statistikuppgifter för föreningsdriven samlingslokal" fyllas i och skickas in. Denna blankett är en bekräftelse på att följande bidragskrav tillgodoses: att lokalen står till föreningslivets och allmänhetens förfogande och att det finns möjlighet för handikappade att nyttja anläggningen.

Bidragsbestämmelser - broschyr

Villkor

Förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun, och som efter särskild prövning har fått godkännande att driva egen eller kommunal samlingslokal.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.