Start Sala 400 år - Ansökan om föreningsbidrag
Självservice
Publicerad 2023-03-30
Uppdaterad 2024-01-05 08:32

Ansökan ska innehålla en beskrivning av aktiviteten, en kort beskrivning av hur det bidrar till Sala 400 år och en enklare budget.
Om blanketten inte möjliggör utförlig beskrivning går det bra att medsända en eller flera bilagor.

 

Om tjänsten

Detta bidrag syftar till att stötta en förening som vill arrangera eller anordna en eller flera aktiviteter med syfte att fira Sala 400 år.
Aktiviteten ska stärka jubileets mål, till exempel att öka kännedomen om Sala i vår omvärld, eller att bidra till ett brett jubileumsprogram för Salas invånare och besökare.

Med ansökan bifogas: Föreningens senast årsmöteshandlingar.

Villkor

Behörighet

Bidraget kan sökas av förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun. Bidragsbestämmelser - broschyr föreningsbidrag

Utöver ovanstående allmänna bestämmelser gäller följande:
På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande ska det tydligt framgå att Sala kommun är bidragsgivare, som t.ex. ”med stöd av Sala kommun”. Arrangemanget ska också marknadsföras via kommunens Evenemangskalender www.destinationsala.se samt i arrangemangsprogrammet Jetty.
-    Arrangemangen skall i största möjliga mån vara tillgängliga för alla och fria från alkohol och tobak
-    Aktiviteten ska bedrivas i miljöer som präglas av demokratiska värderingar, jämställdhet, trygghet och helt fria från narkotika och doping.

Ansökningsperiod

  • Period 1: 2023-04-01–2023-04-30 med sista ansökningsdag 2023-04-30
  • Period 2: 2023-08-01–2023-08-31 med sista ansökningsdag 2023-08-31*
  • Period 3: 2023-11-01–2023-11-30 med sista ansökningsdag 2023-11-30*

*Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut enligt ansökningsperioderna så länge medel finns.

Avgifter

Tjänsten är avgiftsfri.