StartSjälvserviceSärskilt driftbidrag, statsbidragsberättigad enskild väg - Ansökan
Självservice
Publicerad 2022-04-28
Uppdaterad 2023-11-13 08:25
Ansökan är öppen 1 maj - 31 oktober
 

Om tjänsten

Utöver det årliga driftbidraget som betalas ut till statsbidragsberättigade enskilda vägar finns det även möjlighet för vägsamfälligheter att söka medel då de ska utföra speciella arbeten på vägarna, exempelvis förstärknings- och beläggningsarbeten. Efter godkänt arbete betalar Trafikverket en procentuell del av kostnaden. Vägsamfälligheten kan sedan välja att ansöka om medel från Sala kommun.

Ansökningar kommer att behandlas när e-tjänsten håller stängt. Kontakt sker endast då mer information behövs. Efter behandling kommer ansökan att få status "Avslutad", detta innebär att ansökan är beviljad om inget annat har kommunicerats och bidrag betalas ut. Bidragen betalas ut i början av nästkommande år från att ansökan har gjorts.

Villkor

  • Vägsamfälligheten ska vara godkänd hos Trafikverket som statsbidragsberättigad enskild väg.
  • Åtgärden ska vara godkänd av Trafikverket. Godkänt besiktningsprotokoll från Trafikverket ska vara utfärdat.

Ersättning

Utbetalning sker till angivet bankgiro- eller kontonummer för vägsamfälligheten. Sala kommun betalar ut 15 % av den bidragsgrundande summan inklusive moms som Trafikverket räknat fram. Utbetalning sker när arbetet är utfört och godkänt av Trafikverket samt att ansökan till Sala kommun är godkänd. Att arbetet är godkänt av Trafikverket styrks genom att den sökande skickar en kopia av godkänt slutbesiktningsprotokoll till Sala kommun. Bidraget betalas ut under förutsättning att det finns medel kvar i årets budget. Om det inte finns tillräckligt med medel kvar i fastställd budget för året prövas ansökan om utbetalning nästkommande år. Vid stora bidragsbelopp eller vid stort antal ansökningar kan ärenden behöva tas upp för politisk bedömning och beslut.

Giltighetstid/ansökningsperiod

1 maj - 31 oktober.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se