StartIntyg om årsinkomst och löneavdrag för förtroendevalda - Anmälan
Självservice
Publicerad 2017-12-20
Uppdaterad 2021-03-01 09:50
 

Om tjänsten

Denna blankett används för att styrka den förtroendevaldas yrkande om ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Villkor

Arbetsgivare till förtroendevald i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.