StartSjälvserviceLatrinkompostering - Anmälan
Självservice
Publicerad 2021-05-19
Uppdaterad 2021-11-22 08:40
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Krav för e-tjänst:

  • BankID
 

Om tjänsten

Du som har valt en torr toalettlösning har goda möjligheter att återföra näringsämnen till det naturliga kretsloppet samtidigt som transporter av avfallet undviks. Innan du börjar måste du anmäla latrinkompostering till Sala kommun.

Villkor

Avgifter

Kostnader för avloppstillstånd 2021.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort. Med en e-legitimation, som till exempel BankID, kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet.

Läs mer om e-legitimation på skatteverket.se