StartSjälvserviceUpplåtelse av kommunal mark, tillstånd och regler - Guide
Självservice

Upplåtelse av kommunal mark, tillstånd och regler - Guide

Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2019-10-22 08:26
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Kommunens allmänna ytor som parker, gator, cykelvägar, torg och trottoarer får inte användas till annat än de är avsedda för. Om man ändå är i behov av att bryta mot detta förbud måste man ansöka om tillstånd hos polisen om upplåtelse av allmän mark.

Kontakta kommunen innan du ansöker hos polisen.

Anvisning angående uteserveringar, reklam och övrig försäljning på allmän mark, se dokumentbilagor.

För övriga tillstånd och regler, se Relaterade tjänster.