StartSjälvserviceVäghållning, enskild, bidrag - Fakta
Självservice

Väghållning, enskild, bidrag - Fakta

Publicerad 2016-05-16
Uppdaterad 2020-05-07 08:47
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Sala kommun lämnar årligt driftbidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Sala kommun. Bidraget är en procentsats av det statliga bidraget som Trafikverket betalar ut. Procentsatsen kan variera från år till år.

Bidraget administreras av tekniska kontoret och utbetalas under första kvartalet utan behov av någon särskild ansökan.