StartSjälvserviceFörtroendevald, ersättning - Ansökan
Självservice

Förtroendevald, ersättning - Ansökan

Publicerad 2017-12-20
Uppdaterad 2019-10-30 13:19
Meddelandet skickas till hr@sala.se, lon@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För dig som ej är anställd i Sala kommun görs ett skatteavdrag med 30 % om du ej meddelat annat.

Om tjänsten

Denna blankett används som underlag för utbetalning av ersättning vid förtroendeuppdrag. Blanketten är endast ämnad för förtroendeuppdrag som utförts under en kalenderdag.

Villkor

Förtroendevald i Sala kommun.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.