StartBygga, bo och miljöVatten och avloppAvloppKompostering av latrin, urinsortering - Guide
Självservice

Kompostering av latrin, urinsortering - Guide

Publicerad 2017-03-06
Uppdaterad 2021-01-20 16:34
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Om tjänsten

Kompostering av latrin

Latrin från en torr toalett måste tas omhand på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras. Detta sker enklast genom att materialet komposteras. Separat omhändertagande av urinen underlättar komposteringen samt minskar även risken för problem med lukt.

Först ska komposteringen av latrinen ske i en behållare som är ventilerad men i övrigt tät under minst 6 månader och sedan ska efterkompostering ske i ytterligare 6 månader t.ex. genom inblandning i trädgårdskompost.

Det är viktigt att komposten inte blir för blöt. Inblandning av strö, torv eller sågspån kan hjälpa till.

Urinsortering

Genom att sortera ut urin och genom att använda sig av en torr toalettlösning ökar möjligheterna till att återföra näringsämnen i kretslopp. Idag finns det både torra och vattenspolande toaletter med urinsortering samtidigt som funktionen hos det traditionella utedasset kan inrymmas inomhus.

Urin innehåller en stor del av de näringsämnen som totalt igår i avloppsvatten samtidigt som det har låga halter av smittoämnen. Dessutom förekommer näringsämnena i sådan form att de lätt kan tas upp av växtlighet, vilket gör urin till ett bra gödningsmedel.

Urinen ska samlas upp i en tät behållare som klarar högt pH och dessutom har en volym som är tillräcklig för att lagra urin under den del av året då spridning ej är möjlig. Anta att en person producerar 1-1,5 l urin per dygn och för ett fritidsboende får antalet nyttjandedagar uppskattas.

Spridningen av urin ska ske nära marken och du bör bruka ner urinen eller vattna efteråt. Tänk på att inte sprida direkt på grönsaker eller bär som ska skördas.