StartBidrag COVID-19 - Ansökan
Självservice
Publicerad 2020-04-30
Uppdaterad 2020-06-26 08:56
 

Om tjänsten

Ansökan om bidrag för verksamhet påverkad av COVID-19

Coronautbrottet innebär stora påfrestningar på vårt samhälle. Sala kommun har ett ansvar att arbeta så att konsekvenserna blir så hanterbara som möjligt och att effekterna blir så milda som möjligt, både på kort och lång sikt.
Föreningslivet vilar på ideell grund men många föreningar har också en roll som arbetsgivare och arrangörer.

Bidraget avses för lokala organisationer och föreningar att söka ekonomiskt stöd för att mildra de konsekvenser som tillkommit av coronaviruset, COVID-19.
Till exempel; Det kan vara planerade arrangemang där del av ersättning redan utgått eller intäktsbortfall för ej genomförd aktivitet.

Med ansökan bifogas:

 • Ekonomisk redovisning
 • Verksamhetsbudget

Villkor

Behörighet

Bidraget kan sökas av förening som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet inom Sala kommun.
Ersättning ges inte för bidrag beviljat av Riksidrottsförbundet eller annat förbund.

Ansökning sker för tre perioder:

 • 2020-03-01 — 2020-05-31 med sista ansökningsdag 2020-06-15
 • 2020-06-01 — 2020-08-31 med sista ansökningsdag 2020-09-15
 • 2020-09-01 — 2020-11-31 med sista ansökningsdag 2020-12-15
Föreningar som ansökt om och beviljats bidrag för perioden 2020-03-01 — 2020-05-31
 • Sala FF    
 • Sala Hembygds- och Fornminnesförening   
 • Sala Folkets Park- och Folkets Husförening  
 • Måns Ols Kägelbanesällskap   
 • Sala Brukshundklubb    
 • SMK Sala    
 • Sala Handbollförening    
 • Norrby Bygdegårdsförening    
 • PRO Sala    
 • Sala OK  
 • Tärna Bygdegårdsförening  
 • Ransta IK  

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Övriga insatser till föreningslivet från Sala kommun

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2020-04-15

 • att införa fria plan-, lokal- och hallhyror för lokala organisationer inom ideell sektor inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, 2020-04-01 — 2020-08-31, samt
 • att garantera minst 2019 års nivåer för genomförda aktiviteter under 2020/2021, samt
 • att godkänna fördröjning på årsmöteshandlingar, samt
 • att ge kultur- och fritidskontoret i uppdrag att administrera möjlighet för lokala föreningar och organisationer att söka ekonomiskt stöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-08

 • att anslå 300 000 kronor till kultur- och fritidsnämnden för att finansiera extra stöd till ideella föreningar med anledning av Corona krisen.