StartSjälvserviceUppsägning av plats på fritidshem
Självservice

Uppsägning av plats på fritidshem

Publicerad 2019-11-08
Uppdaterad 2020-03-19 13:21
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Här kan du säga upp ditt barns plats på fritids. I dagsläget finns ännu ingen e-tjänst för detta utan du behöver göra det på vår blankett. Här ovan finns länk till blanketten. Du laddar själv ner, skriver ut, fyller i och skickar till:

Barn och Utbildning

Box 304

733 25 SALA

Du kan även få blanketten på Medborgarkontoret, Information Sala vid Stora Torget. Där kan du också lämna in ifylld blankett.

Uppsägningstiden för plats på fritidshem är 1 månad eller 30 dagar. Tiden räknas från det datum då uppsägningen inkom. Under uppsägningstiden betalas avgift som vanligt.

Återtar man en uppsagd fritidsplats inom tre månader räknas det som om platsen aldrig sagt upp - vilket innebär att avgift tas ut i efterskott för den tid som gått. Undantag från detta kan göras om särskilda skäl föreligger.

När eleven slutar årskurs 6

Elever som slutar årskurs 6 har inte längre rätt till fritids. Platsen avslutas då och ingen uppsägning behöver lämnas in.

De personuppgifter som lämnas registreras och behandlas för att underlätta administration, handläggning samt för statistiska ändamål.

Mer information om hur kommunen hanterar personuppgifter hittar du på sala.se/integritetspolicy

Du kan även kontakta dataskyddsombudet via e-post: dataskyddsombud@sala.se

Relaterade kategorier