StartGrönt kompetenscentrum
Självservice
Publicerad 2019-09-24
Uppdaterad 2019-10-10 10:29

Om tjänsten

Vi stöttar den gröna näringen!

Grönt Kompetenscentrum är ett regionalt nav för skapandet av en långsiktig hållbar utveckling.

Det gröna näringslivets attraktionsförmåga är en avgörande faktor för Sveriges framtid. Företagen inom den här branschen skapar jobb och tillväxt om möjligheter ges. Det gröna näringslivet förvaltar naturen och har en djurhållning i världsklass men vi behöver bli flera.

grön äng "goda gröna framtidsutsikter"