StartSjälvserviceStudiestöd från CSN - Ansökan
Självservice

Studiestöd från CSN - Ansökan

Publicerad 2019-04-12
Uppdaterad 2020-03-20 07:04
Meddelandet skickas till vuxnaslarande@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Om tjänsten

Under rådande omständigheter som är just nu, för korrekt information följ CSN hemsida.

När det gäller frågor angående din ansökan till csn ska du ta kontakt med csn  0771-276000 eller logga in på din sida för att maila till dem.

Har du frågor om din studietid och poäng hör du av dig på mail vuxnaslarande@sala.se eller telefon 0224-748892 ,  0224-748773.

 
 
Du kan välja att finansiera dina studier med studiestöd/studiemedel från CSN. Det är uppdelat i en bidragsdel och en lånedel.

 

 

 

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att läsa in en gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Under de senaste tolv månaderna ska du ha varit arbetslös under sammanlagt minst sex månader.

Studiestartsstödet betalas vanligtvis ut för fyra veckor i taget. Hur mycket pengar du får beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och vilken inkomst du har.

För heltidsstudier kan man beviljas upp till 8 984 kronor för en fyra veckors period. Den sökande måste vara mellan 26-55 år. Om du studerar på heltid kan du som längst få studiestartsstöd i 50 veckor. Studerar du på deltid räknar CSN om veckorna utifrån det.

Läs mer om studiestartsstöd HÄR

Ansöka om studiestartsstöd

Du kan inte söka Studiestartsstödet på egen hand utan måste ansöka med hjälp av studie- och yrkesvägledare på Vuxnas lärande. Vill du veta mer om studiestartsstödet och studier inom vuxenutbildningen är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer

Villkor

Studiemedel beviljas från höstterminen det år du fyller 20 år. Du kan som längst få det till och med det år du fyller 55 år.

För att du ska kunna få studiemedel, måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler eftersom Centrala Studiestödsnämnden (CSN) först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Du kan inte få studiemedel från CSN när du studerar svenska för invandrare (SFI)