StartBarn och utbildningVuxenutbildningBetyg och examen - Beställning
Självservice

Betyg och examen - Beställning

Publicerad 2018-06-07
Uppdaterad 2021-03-10 09:17

Beställning

Betygsutdrag från betygskatalogen beställer du via extern tjänst:

  • skapa eller logga in på ditt studerandekonto
  • klicka på "beställningar"

Arkiverade betyg för Sala kommuns skolor beställer du via kontaktlänken.

Om tjänsten

Vuxnas Lärande kan hjälpa dig att ta ut slutbetyg, gymnasieexamen eller utdrag ur betygskatalogen.

Har du läst i Sala vänder du dig till studie- och yrkesvägledningen för att få hjälp med att ta ut ett slutbetyg eller en gymnasieexamen. Har du läst enstaka kurser inom gymnasial vuxenutbildning beställer du ett utdrag ur betygskatalogen. Du kan endast beställa utskrift av de betyg du läst inom vuxenutbildningen i Sala. 

Observera att du som har läst gymnasial vuxenutbildning i annan kommun skall vända dig till den kommunen där du gick utbildningen för att ta ut  ett utdrag ur betygskatalogen.

Gymnasieexamen

Du som har fullständigt gymnasiebetyg och vill veta vad som gäller angående meritpoäng, meritvärde och urvalsgrupper kan läsa mer om det på antagning.se Efter den 1 juli 2012 utfärdas gymnasieexamen i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det finns två typer av gymnasieexamen, yrkesexamen och högskoleförberedande examen.

  • I en yrkesexamen ska du ha läst 2 400 gymnasiepoäng. 2 250 av dina 2 400 gymnasiepoäng måste vara godkända. Det krävs godkänt betyg i svenska 1 eller svenska som andra språk 1, engelska 5 och matematik 1b eller 1c samt ett godkänt gymnasiearbete.
  • I en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 400 gymnasiepoäng. 2 250 av dina 2 400 gymnasiepoäng måste vara godkända. Det krävs godkänt betyg i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andra språk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1 b eller 1 c samt ett godkänt gymnasiearbete.

Har du en yrkesexamen krävs ytterligare kurser i vissa kärnämnen.

Utländska betyg

Om du har betyg från en utländsk gymnasieskola eller högskola kan du få det bedömt av Universitets- och högskolerådet (UHR). De har också mer information om hur det går till att få din examen bedömd.

Tjänstegaranti

Var alltid ute i god tid vid betygsbeställningar då det kan föreligga en handläggningsperiod på två veckor.

Villkor

Förlängd tid för utfärdande av slutbetyg

Se information på skolverkets webbplats nedan.