StartSjälvserviceFöretagsbesök
Självservice

Företagsbesök

Publicerad 2019-09-24
Uppdaterad 2019-10-10 11:29
Meddelandet skickas till naringslivskontoret@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

För att boka besök kontakta oss på 0224 - 74 76 02 

Om tjänsten

Vi besöker gärna dig som företagare för att skapa en god relation och för att fånga upp aktuella frågor.

Vid besöken samtalar vi om företagets situation i sin helhet med framtidsinriktning. Detta leder sedan till en åtgärd från kommunens sida, vägledning/lotsning till annan myndighet/aktör eller hjälp att hitta samverkan.

handskakning affärsmän

Relaterade tjänster