StartSjälvserviceGymnasial vuxenutbildning - Ansökan
Självservice

Gymnasial vuxenutbildning - Ansökan

Publicerad 2019-02-19
Uppdaterad 2021-05-19 06:41

Om tjänsten

Hur söker jag?

Går du i tankar om att börja studera? Lockar distansstudier dig? Att studera på distans blir allt mer populärt. Väldigt många väljer idag denna studieform framför att läsa i ett klassrum på en specifik ort.

Från och med januari 2021 så har vi ett samverkansavtal med Västerås. Vi tänker nytt, vi tänker att det ska vara enkelt för Sala kommuns invånare. Västerås erbjuder flertalet skolor och utbildningar i olika former.

Där av hänvisar vi alla studier på distans, gymnasial nivå och yrkesutbildningar till Västerås.

 

Gymnasiala Samhällskunskap 1a1, svenska som andraspråk 1, matematik 1bc, matematik 2bc i klassrum, erbjuder vi i Sala kommun. Dessa söker du via vår sida i Sala. 

VIKTIGT att tänka på är att Sala kommun har egna ansökningstider gentemot andra kommuner.
När det gäller ansökan till annan kommun än Sala, måste du själv kontrollera den kommunens ansökningstider.
Salas vuxenutbildning behöver få in din ansökan komplett med betyg, MINST 2 veckor innan sista ansökningsdatum. Vi har en handläggningstid gentemot andra kommuner för att ta beslut och skicka till mottagande kommun. Det går även bra att maila ansökan och betyg till vuxnaslarande@sala.se
Ansöker du till Västerås så får vi ansökan elektroniskt men vi behöver fortfarande få in dina tidigare betyg. Det går bra att maila dom till vuxnaslarande@sala.se

 

Ett äpple som står på en hög med böcker.

 

Tjänstegaranti

Behörighet och urval

Du är behörig att ansöka kommunal vuxenutbildning från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller när du slutfört ett nationellt program inom gymnasieskolan. Utöver ovanstående regler behöver du ha de förkunskaper som krävs för respektive utbildning eller kurs.

Om ett urval behöver göras sker urvalet på följande sätt:

  • Först avgörs vem som är behörig att söka till vald kurs/utbildning.
  • Bland behöriga sökanden placeras de som inkommit i tid före sent inlämnade ansökningar

Om ytterligare urval krävs ges förtur till den som uppfyller befintliga behörighetskrav men har en kort tidigare utbildning enligt följande:

  • Önskar fullfölja/slutföra studier enligt uppgjord/planerad studieplan
  • Behöver utbildning för att komplettera ej avslutad utbildning (behörighetskomplettering)
  • Behöver utbildning för pågående yrkesverksamhet
  • Behöver utbildning för planerad vidareutbildning/yrkesval.

När din ansökan blivit beviljad av Sala kommun lämnas den vidare till anordnad skola och hos dem är det deras ansökningshandläggning som gäller. Det innebär att även om Sala kommun beviljar dig utbildningsplats är det inte säkert att du erbjuds utbildningsplats på berörd skola.

Människor sitter i gemenskap

Villkor

Du är behörig att läsa inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år om du inte har ett slutbetyg från ungdomsgymnasiet. Har du ett slutbetyg eller studiebevis kan du vara under 20 år.

Avgifter

Att ansöka om vuxenutbildning är kostnadsfritt. Undervisningen hos våra utbildare är också kostnadsfri, men du behöver oftast betala kurslitteratur och annat studiematerial själv.