Självservice
Publicerad 2018-04-23
Uppdaterad 2022-10-17 10:51
 

Om tjänsten

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

På SFI-kurs lär du dig svenska. Kurserna ges i olika nivåer och det är dina förkunskaper som avgör vilken nivå du börjar på. 

Utbildningen ska ge grundläggande förmåga i att läsa och skriva till den som inte har den kunskapen. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

När vi tagit emot din ansökan kan det ta upp till 3 månader innan du får en skriftlig kallelse hem. Efter att du gjort en anmälan till SFI kallas du till en kartläggning vilken avgör vilken studieväg och kurs du skall gå.

Antagningsdatum 2022

2022-10-24

2022-11-28

Antagningsdatum 2023

2023-01-09

2023-02-13

2023-03-13

2023-04-17

2023-05-29

2023-06-26

2023-08-14

2023-09-18

2023-10-23

2023-11-27

Antagningen sker löpnade, det kan ta upp till 3 månader innan du blir antagen till SFI på grund av många sökanden.

Tjänstegaranti

Studieformer och kurstid

Vi erbjuder klassrumsundervisning fem dagar i veckan. 

Vi har inte någon terminsindelning utan kursen pågår under hela året.
Böckerna som används får du låna och skall lämnas tillbaka när du slutar på SFI.

Avbrott och frånvaro

Du måste alltid meddela frånvaro och avbrott till skolan. Avbryter du dina studier på grund av arbete, praktik, sjukdom eller graviditet måste du återanmäla dig på Vuxnas lärande innan du kan börja studera igen. Om du avbryter dina studier av andra skäl kan det innebära att du inte får börja igen.

Om du har varit frånvarande mer än tre veckor i följd, utan att ha varit sjuk eller fått ledigt blir du av med din studieplats. Du kan även bli av med din studieplats om du inte kan tillgodogöra dig utbildningen eller om du inte gör tillfredställande framsteg.

Om du är sjuk meddelar du lärarna via mail eller ringer SFI på telefonnummer 0224-74 88 91.

Villkor

Studera på SFI kan du göra om du är folkbokförd i Sala kommun,  har annat språk än svenska som modersmål och fyllt 16 år.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.