StartSjälvserviceVärmepump-Anmälan
Självservice
Publicerad 2021-05-17
Uppdaterad 2021-05-17 15:26
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump med utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten först gör en anmälan till bygg och miljö Sala-Heby.

Anmälan ska lämnas i god tid innan installationen påbörjas, normalt minst 6 veckor. Påbörja inte installationen innan anmälan är besvarad. Bygg och miljö Sala-Heby ställer krav på certifierade borrare. Det finns en särskild anmälningsblankett som bör användas vid anmälan om värmepumpsinstallation. Till anmälan ska situationsplan (karta över din fastighet), grannintyg (om grannar inom 100 m) och varuinformation på köldbärarvätskan bifogas.

 

Relaterade länkar