StartVärmepump-Anmälan
Självservice
Publicerad 2023-02-13
Uppdaterad 2023-04-14 09:00
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

 

Om tjänsten

Värmepumpar som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten har generellt en positiv miljöeffekt men kan ibland påverka grundvattnet och ge en viss negativ effekt på miljön. Därför behöver du göra en anmälan till miljöenheten Sala-Heby när du ska installera en sådan värmepump.

För installation av luftvärmepump krävs inte anmälan, men tänk på att välja placeringen så att grannar inte störs av buller.

Det finns också platser där miljöenheten Sala-Heby bedömer det olämpligt att borra efter bergvärme till exempel i primärt vattenskyddsområde. Beslut om förbud mot borrning kan därför fattas.

För att motverka skador krävs att den som ska installera en värmepump med utvinning av värme ur mark, yt- eller grundvatten först gör en anmälan till miljöenheten Sala-Heby.

Anmälan ska lämnas i god tid innan installationen påbörjas, normalt minst 6 veckor. Påbörja inte installationen innan anmälan är besvarad. Miljöenheten Sala-Heby ställer krav på certifierade borrare. Det finns en särskild anmälningsblankett som bör användas vid anmälan om värmepumpsinstallation. Till anmälan ska situationsplan (karta över din fastighet) bifogas. 

 

Relaterade länkar