StartSjälvserviceMarknadsplats - Ansökan
Självservice
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2021-10-26 10:41

Vid ansökan om marknadsplats används endast en av nedanstående blanketter. För val av torgplats används blankett för utskrift vilken är den enda som har den valmöjligheten. 2-dagarsknallar har förtur på torgplats. 

För mer information se Torgplatskarta. 

 

Om tjänsten

Här kan du ansöka om marknadsplats hos LG-Marknader AB som är Sala kommuns entreprenör för höst- och vintermarknaden i Sala.

Vintermarknaden äger rum den 4:e veckan i februari (fredag och lördag) och Höstmarknaden den 4:e veckan i september (fredag och lördag).

Villkor

Alla knallar är välkomna att ansöka om marknadsplats.

Avgifter

* Avgift för 1 dag: 300 kr för en plats om 3 x 3 meter. * Avgift för 2 dagar: 500 kr för en plats om 3 x 3 meter. * Miljöavgift (källsortering och nätavgifter): 60 kr (+ moms)/3 meter * El (1 fas): 80 kr (+ moms)/dag.

Relaterade länkar