StartServiceinsatser enligt LOV, genomförandeplan - Anmälan
Självservice
Publicerad 2016-05-09
Uppdaterad 2023-01-19 11:11

Vid upprättandet av planen är det av vikt att den enskilde för vilken planen gäller medverkar och har stor delaktighet i planens utformning.

 

Om tjänsten

Företag som har godkänts och ingått avtal med kommunen angående utförande av serviceinsatser inom hemtjänsten ska upprätta en genomförandeplan för dessa serviceinsatser enligt Lagen om valfrihetssystem. Genomförandeplanen skall upprättas tillsammans med den enskilde för vilken planen gäller.

Genomförandeplanen skall vara ansvarig handläggare tillhanda senast två veckor från det att insatsen verkställts (påbörjats).

Villkor

Genomförandeplanen används av företag som godkänts och träffat avtal med kommunen om att utföra serviceinsatser inom hemtjänsten inom ramen för deltagande i valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Avgifter

Ingår i uppdraget att utföra serviceinsatser.

Relaterade kategorier