StartBarn och utbildningVuxenutbildningVård- och omsorgsutbildning - Ansökan
Självservice

Vård- och omsorgsutbildning - Ansökan

Publicerad 2019-05-17
Uppdaterad 2021-03-17 14:12

Ansökan är öppen!

OBS! Kom ihåg att ladda upp tidigare betyg i ansökan.

Om tjänsten

Klassrumsbild

Arbeta på sjukhus, vårdcentral, äldreboende eller inom psykiatrin

Vuxenutbildningen i Sala ingår i vård- och omsorgscollege vilket innebär att du får en kvalitetssäkrad utbildning med möjlighet att få ett diplom i slutet av utbildningen. Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg. Diplomet är en kvalitetsstämpel på din utbildning och ett krav från många arbetsgivare.

Utbildningsbeskrivning undersköterska 1500p

Utbildningen består av 1500 poäng. Studerar du på heltid tar utbildningen 1,5år. Utbildningen är kontinuerlig vilket innebär att kurser även läses på sommaren. Tänk på allt detta när du planerar kombinationen studier, arbete och barnomsorg mm.

Utbildningen är yrkesinriktad vilket innebär att den består av teoretiska kurser kombinerat med praktik, så kallat arbetsplatsförlagt lärande APL. När du genomför APL så följer du arbetsplatsens rutiner och arbetstider vilket kan innebära både kvälls- och helgtjänstgöring. Din APL- period är på heltid, oavsett studietakt i de teoretiska kurserna. Platserna för APL finns på olika orter i länet så du måste vara beredd på att pendla till din APL- plats.

Denna utbildning ger dig vid samtliga godkända kurser ett vård och omsorgscollege diplom.

Utbildningsbeskrivning vårdbiträde 800p

Utbildningen består utav 800poäng. Studerar du på heltid tar utbildningen ca 40 veckor. 

Utbildningen är yrkesinriktad vilket innebär att den består av teoretiska kurser kombinerat med praktik, så kallad arbetsplatsförlagt lärande APL. När du genomför APL så följer du arbetsplatsens rutiner och arbetstider vilket kan innebära både kvälls- och helgtjänstgöring. Din APL- period är på heltid, oavsett studietakt i de teoretiska kurserna. Platserna för APL finns på olika orter i länet så du måste vara beredd på att pendla till din APL- plats. 

Utbildningen är CSN berättigad.

Utbildningsstart och ansökningstider hittar du under ansökningstider.

Villkor

Behörighet och urval

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med höstterminen det år du fyller 20 år eller när du slutfört ett nationellt program inom gymnasieskolan. Utöver ovanstående regler behöver du ha förkunskaper som krävs för att kunna klara utbildningen.

För att antas till undersköterskeutbildningen 1500p behöver du kunna uppvisa detta:

 • Grundskola med lägsta betyget E/G i Svenska/ Svenska som andraspråk
 • Grundläggande samhällskunskap, eller motsvarande.

Om inte alla sökande kan antas sker ett urval på följande sätt:

 • Först avgörs vem som är behörig att söka utbildningen.
 • Bland behöriga sökande placeras de som inkommit i tid före sent inlämnade ansökningar.

Om ytterligare urval krävs ges förtur till den som uppfyller befintliga behörighetskrav men har en kort tidigare utbildning enligt följande:

 • Önskar fullfölja/ slutföra studier enligt uppgjord/ planerad studieplan
 • Behöver utbildning för att komplettera ej avslutad utbildning (behörighetskomplettering)
 • Behöver utbildning för pågående yrkesverksamhet
 • Behöver utbildning för planerad vidareutbildning/ yrkesval

För att antas till vårdbiträde 800p behöver du kunna uppvisa detta:

 • Grundskola med lägsta betyget E/G i Svenska/ Svenska som andraspråk

Om inte alla sökande kan antas sker ett urval på följande sätt:

 • Först avgörs vem som är behörig att söka utbildningen.
 • Bland behöriga sökande placeras de som inkommit i tid före sent inlämnade ansökningar.

Om ytterligare urval krävs ges förtur till den som uppfyller befintliga behörighetskrav men har en kort tidigare utbildning enligt följande:

 • Önskar fullfölja/ slutföra studier enligt uppgjord/ planerad studieplan
 • Behöver utbildning för att komplettera ej avslutad utbildning (behörighetskomplettering)
 • Behöver utbildning för pågående yrkesverksamhet
 • Behöver utbildning för planerad vidareutbildning/ yrkesval

För att antas till Vård- & omsorgsutbildning med tidsbegränsad anställning 1500p behöver du kunna uppvisa detta:

 • Grundskola med lägsta betyget E/G i Svenska/ Svenska som andraspråk
 • Grundläggande samhällskunskap, eller motsvarande.

 

Dekorativ bild

 

Ersättning

Utbildningen är CSN berättigad.