StartSjälvserviceLivsmedelsanläggning, registrering - Anmälan
Självservice

Livsmedelsanläggning, registrering - Anmälan

Publicerad 2018-10-16
Uppdaterad 2020-02-11 08:29
Meddelandet skickas till kommun.info@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

En anmälan om registrering skall lämnas till Bygg och miljö i Sala-Heby senast två veckor innan verksamheten startar. Verksamheten får starta direkt när ni fått beskedet att er anmälan mottagits alternativt 10 dagar efter att anmälan om registrering skickats in. 

Om tjänsten

Företagare eller privatpersoner som vill starta eller överta en livsmedelsanläggning måste anmäla detta till Bygg och miljö Sala-Heby innan verksamheten kan starta.

Registreringen är knuten till livsmedelsföretagaren och vid ägarbyte skall en ny anmälan om registrering lämnas.

Godkännande av livsmedelsanläggning

En ansökan om godkännande måste göras för de anläggningar som finns upptagna i bilaga III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung t.ex. gårdsmejerier och styckningsanläggningar.

Kontakta gärna Miljöenheten för mer information.

Tjänsten är reglerad i lag

Villkor

Företag, privatpersoner m.fl. som önskar starta eller ta över en livsmedelsanläggning.

Avgifter

Du får betala en avgift för registreringen enligt en taxa som Kommunfullmäktige beslutat om, vilket motsvarar en timmes kontrolltid (för utförlig taxa se dokumentbilagan).