StartSjälvserviceSkolplacering - Ansökan
Självservice

Skolplacering - Ansökan

Publicerad 2017-09-14
Uppdaterad 2020-04-07 08:03
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna ansökan. Ansökan lämnas till nedanstående adress.

Om tjänsten

Denna tjänst används
1/   om ni flyttat till Sala kommun och har önskemål om skola för ert barn.
Om ni ej har önskemål om skola, blir ni automatiskt placerade. Besked kommer så snart möjligt.
2/   om ni flyttat inom kommunen och önskar skolplacering på annan skola än den nuvarande.
3/   om ni är på väg att flytta till Sala kommun och vill få skolplacering i förväg. Stryk den kommande flytten genom att bifoga kopia av hyreskontraktet etc. Bifoga personbevis i original med uppgift om vårdnadshavare. 
4/   om barnet (folkbokfört i Sala) tidigare gått hos annan huvudman och ni önskar skolgång i Sala kommuns skola.
5/   då ett barn placerats i Sala kommun av socialtjänst och barnet alltså (för närvarande) har annan hemkommun.

____________________________________________

  • Observera att Sala tätort utgör ett enda upptagningsområde, och att det därför kan finnas flera möjliga skolor till en adress. 
    Om ansökan undertecknas av andra än vårdnadshavare ska behörigheten styrkas.

Villkor

Vårdnadshavare som är nyinflyttade i kommunen och har barn i skolpliktig ålder.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Prioritering vid skolplacering

Kommunen är enligt Skollagen skyldig att så långt som möjligt uppfylla vårdnadshavarnas önskemål, så länge som detta inte går ut över ”andra vårdnadshavares berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet”.

Enligt Skolnämndens beslut ska skolplacering ske enligt en särskild prioritetsordning:

Relaterade kategorier