StartSjälvserviceSkolgång vid annan skolenhet - Ansökan
Självservice

Skolgång vid annan skolenhet - Ansökan

Publicerad 2017-09-14
Uppdaterad 2020-04-07 07:59
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.

OBS! Eventuell rätt till skolskjuts kan upphöra för den som väljer annan skola än den kommunen anvisar. Man kan få skolskjuts till annan skola än den av kommunen anvisade om det inte blir dyrare för kommunen eller orsakar andra svårigheter. Kontakta Enheten för samhällsfinansierade resor för mer information.

Om tjänsten

Denna tjänst används
1/ om ni önskar byta skola inom Sala kommun och detta ej beror på att barnet flyttat (ändrat folkbokföring). Vid flytt används blanketten Ansökan om skolplacering.
2/ om ni bor i annan kommun och önskar skolgång i Sala kommuns skola. Bifoga personbevis i original med uppgift om vårdnadshavare. 

Val av annan skola än anvisad

Vårdnadshavare som vill välja annan skola än den kommunen anvisar har möjlighet att välja skola, såvida det finns plats och inga betydande organisatoriska svårigheter uppstår.

Enligt Skollagen ska en elev placeras vid den skola som vårdnadshavarna önskar. Därför finns det möjlighet att inlämna önskemål om skolbyte. Sådant byte mellan Sala kommuns skolor görs i normalfallet inför nästkommande terminsstart. Därför ska ansökan om skolbyte vara inlämnad till Barn och Utbildning senast den 20 juli (för höstterminen) respektive den 1 december (för vårterminen), varefter de ansökningar som föreligger inför terminsstarten handläggs i en gemensam process i enlighet med den av Skolnämnden fastställda prioriteringsordningen.

Om sökanden åberopar särskilda skäl som visar att barnets bästa uppenbart innebär att skolbyte ska ske snarast, sker sådant byte (= även under pågående termin). Processen kan dock ta viss tid att genomföra.

Villkor

Vårdnadshavare till barn i skolpliktig ålder.

Avgifter

Tjänsten är kostnadsfri.

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier