Trafikmeddelande – Status: Avslutad
Publicerad 2023-10-27
Uppdaterad 2023-11-21 13:10
En vägtrumma ska bytas under Museigatan och berörd trafik leds om vi Dammgatan.

Gäller

Från och med: 2023-11-06 07:00
Till och med: 2023-11-17 16:00

Orsak

En vägtrumma ska bytas under gatan.

Påverkan

Gatan är avstängd.

Hänvisning

Berörd trafik leds om via Dammgatan samt gång- och cykelväg. Följ hänvisning på plats.

Utförare

MEKAB på uppdrag av Sala kommun

Kontakt