StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningTrafikmeddelanden på grund av översvämning
Nyhet
Publicerad 2023-09-06
Uppdaterad 2023-09-18 07:34

Samlade aktuella trafikmeddelanden på grund av översvämning i Sala kommun.

Avstängda gator i östra Sala stad på grund av översvämningar

Del av Långgatan (bron över Sagån vid Reningsverket) är tillsvidare avstängd på grund av säkerhetsrisk med anledning av de höga vattenflödena. Bron kommer att vara avstängd tills den har besiktats. Det är inte bekräftat när det kan ske.

Av säkerhetsskäl är rekommenderad hastighet på Väsbygatan 30 km/h. Detta gäller mellan rondellen vid väg 56/72 (Uppsalavägen) och järnvägsstationen.

Karta

Flera busshållplatser i Sala kommun avstängda

På grund av översvämningar stängs en del busshållplatser Silverlinjen av i Sala kommun. För information om vilka linjer och hållplatser som påverkas, se VL:s trafikinformation.

Gångstråk i Sala som är avstängda

Där översvämningen varit som värst har gångstråken förstörts. Det har till exempel blivit stora gropar i gångstråken och det kan bli fler. 

Vi vädjar till alla att respektera avspärrningarna.

Tänk på din säkerhet och välj alternativa vägar.

Karta

Direktlänk till den digitala kartan

Trafikinformation från Trafikverket

Med anledning av vattenmängderna påverkas trafiken och vägarna på många platser i länet. Via Trafikverkets trafikinformation får du uppdaterad information.

Trafikinformation från VL

Med anledning av vattenmängderna påverkas kollektivtrafiken på flera platser i länet. Via VL:s trafikinformation får du uppdaterad information.