Nyhet
Publicerad 2023-07-06
Uppdaterad 2023-07-06 08:09

Mot bakgrund av den långa torkan och bristen på foder, erbjuds djurägare i Sala kommun att slå hö eller klippa grönytor och marker som ägs av Sala kommun.

Sala kommun erbjuder ytor, i olika storlekar (mellan ca. 0,3 och 3,1 ha), som kan användas till foder. För att gräset ska räcka till så många som möjligt får man bara tinga en yta.

Foder för eget bruk

Vad som gäller

  • Bara en yta får tingas, per djurägare.
  • En yta kan inte tingas längre än två veckor innan påbörjad slagning.
  • Fodret slås på bekostnad av respektive djurägare.
  • Fodret får inte säljas vidare utan endast användas till de egna djuren.
  • Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt. Hänsyn till omgivningen ska alltid vidtas för att inte skada träd/buskar/planteringar eller teknisk infrastruktur.
  • Plastade balar tas bort omgående.

Sala kommun tar inte ansvar för fodrets kvalitet

Ytorna slås normalt inte av kommunen. Därför finns risk för att det ligger stenar, burkar, plast, skräp och annat olämpligt i gräset. Kommunen kan inte ta ansvar för om det finns föremål slängda i gräset som riskerar att hamna i fodret. Det ansvaret vilar på den som klipper och tar rätt på gräset. Se över området ordentligt innan du börjar slå!

Det finns risk för att det ligger stenar, burkar, plast, skräp och annat olämpligt i gräset, något som Sala kommun inte kan ta ansvar för.

Karta över tillgängliga områden

På kartan kan du se ett antal av de större områdena som finns tillgängliga. Vi uppmanar intressenter att att inspektera de områden som är intressanta.

Karta över tillgängliga områden i pdf-format.

Intresseanmälan

För att göra en intresseanmälan kontaktar du kontaktcenter via e-post: kontaktcenter@sala.se eller på telefonnummer 0224-74 70 00, vardagar kl. 08:00-16:30.

Uppge namn, kontaktuppgifter och om det finns ett område av särskilt intresse.

Vi har INTE möjlighet att ta emot intresseanmälningar via Facebook.

För mer information

Johan Engvall, telefon: 0224-74 75 28, e-post: johan.engvall@sala.se