Nyhet
Publicerad 2023-03-16
Uppdaterad 2023-03-16 08:52

- det viktigaste vi har. I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent, friskt dricksvatten direkt ur kranen. För att vi ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå till en mer hållbar vattenanvändning. #hållbarvattenanvändning

Branschorganisationen Svenskt vatten har tillsammans med ett flertal VA-bolag och kommuner tagit fram ett nationellt material för hur vi kommunicerar kring hållbar vattenanvänding. Materialet är tänkt att lyfta de viktiga frågorna om vatten och skapa en igenkänning över hela landet. Konceptet består av tre delar; den stora berättelsen, de vardagliga tipsen och det kritiska läget. Genom en bättre förståelse att vatten är det allra viktigaste livsmedlet (den stora berättelsen) och tips på hur alla kan bidra till att spara vatten (de vardagliga tipsen) hoppas vi kunna undvika till exemepel bevattningsförbud under torra somrar (det kritiska läget). Mer information om projektet finns här