StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningStationsparken och parkeringen vid resecentrum är avstängd
Trafikmeddelande – Status: Pågående
Publicerad 2022-11-17
Uppdaterad 2022-11-18 16:50
Byggnaden bredvid stationshuset, som tidigare var en pizzeria, ska rivas. För allas säkerhet och för att underlätta rivningsarbetet har området spärrats av. Rivningen planeras att påbörjas den 21 november men området är redan avspärrat.

Gäller

Från och med: 2022-11-16 07:00
Till och med: 2022-12-19 16:00

Orsak

Rivning av byggnad.

Påverkan

Hela stationsparken har spärrats för att förhindra fotgängare att korsa Väsbygatan på andra ställen än övergångsställen. Fotgängare och cyklister leds om enligt orange linje på gång- och cykelväg och övergångsställen. Parkering av cyklar under arbetets gång hänvisas till stationshusets nordvästra sida.

Hänvisning

Kvarstående cyklar på den avstängda cykelparkeringen tas omhand av Gata- parkenheten om de inte kan flyttas till cykelställen på stationshusets nordvästra sida. Medborgare som har fått sin cykel bortforslad uppmanas att ringa kommunen för att återfå sin cykel.

Utförare

FÖ Bygg AB på uppdrag av Sala kommun

Kontakt

Kontaktcenter
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se