Trafikmeddelande – Status: Avslutad
Publicerad 2022-10-26
Uppdaterad 2022-10-27 08:16
Onsdag 26 oktober klockan 18-24 är Drottninggatan, mellan Rådhusgatan och Aguéligatan, avstängd för genomfartstrafik.

Gäller

Från och med: 2022-10-26 18:00
Till och med: 2022-10-26 23:59

Orsak

Uppsättning av vinterbelysning.

Påverkan

Gatan avstängd för genomfartstrafik.

Kontakt

Sebastian Hedman, Trafikingenjör
0224-747562 sebastian.hedman@sala.se